HOME  
.:.
ประวัติโรงเรียน  
.:.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
.:.
ข้อมูลบุคลากร  
.:.
ข้อมูลนักเรียน  
.:.
อาคาร / สถานที่  
.:.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
.:.
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
.:.
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
.:.
โครงการฝึกอาชีพ  
.:.
โครงการสหกรณ์  
.:.
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  
.:.
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
   
  ยินดีต้อนรับทุกท่าน... ด้วยความยินดียิ่ง ...  
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน : กิจกรรมปศุสัตว์  
1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ

        กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 จำนวน 40 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนอาหารในการเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์               
        ปีการศึกษา 2548 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์จำนวน 40 ตัวพร้อมทั้งอาหารเลี้ยงและทางโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ตัวรวมเป็น 80ตัว            
        ปีการศึกษา 2549 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์จำนวน 100 ตัวพร้อมทั้งอาหารเลี้ยง                                
       
ปีการศึกษา 2550 ได้รับการสนับสนุนไก่ไข่ไทยจากกรมปศุสัตว์จำนวน 100 ตัวพร้อมทั้งอาหารเลี้ยง
       ปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่จำนวน 100 ตัวโดยใช้เงินกองทุนของกิจกรรมปศุสัตว์
         ปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่จำนวน 100 ตัวโดยใช้เงินกองทุนของกิจกรรมปศุสัตว์
        ปีการศึกษา 2553 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์จำนวน 100 ตัวพร้อมทั้งอาหารเลี้ยงและใช้เงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนจัดซื้อเพิ่มเติมจำนวน 100 ตัว และนอกจากนี้ยังได้นำไก่ไข่ไทยของกรมปศุสัตว์จำนวน 30 ตัวมาทดลองเลี้ยงแบบปล่อยพื้น
          ปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ไทยจากกรมปศุสัตว์จำนวน 100 ตัว พร้อมทั้งอาหารเลี้ยง ได้นำมาเลี้ยงแบบปล่อยพื้น และได้ใช้เงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนซื้อเพิ่มเติมจำนวน 100 ตัวนำมาเลี้ยงแบบกรงตับ

 
 
นายเจตร์ สำราญสุข
 
::
กระทวงศึกษาธิการ  
::
สพป.นครนายก  
::
สพฐ.  
::
คุรุสภา  
::
สกศ.  
::
สกสค.  
::
สสวท.  
::
ครูไทย  
::
วิชาการดอทคอม  
::
ครูมืออาชีพ  
::
ครูบ้านนอกดอทคอม  
   

 

 

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
© copyright@2011 watploy.ac.th. All rights reserved